Sunday, 6 November 2011

Sukatan Pelajaran Matematik Tahun 1 KSSR

Sila Klik disini untuk bahan rujukan.

Contoh-contoh Latihan Ruang

Sila Klik disini untuk contoh-contoh latihan ruang.

Contoh Rancangan Pelajaran Harian

Rancangan Pelajaran Harian
Tahun : 1
Masa : 1 jam
Tajuk : Bentuk 3 Dimensi
Hasil pembelajaran : Diakhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :
1.        mengenal dan menamakan bentuk 3 D
                                                                                i.            Kubus
                                                                              ii.            Kubaid
                                                                             iii.            Sfera
                                                                            iv.            Silinder
                                                                              v.            Kon
                                                                            vi.            Piramid

Langkah

Isi kandungan
Aktiviti pengajaran dan Pembelajaran
Catatan


Set induksi

Mengenal bentuk 3 Dimensi

Mencantumkan gambar
-          Murid mencantumkan gambar yang terdapat di papan putih.
-          Guru bersoal jawab dengan murid tentang gambar yang telah dicantumkan.
-          Soalan guru :
1.       Apakah yang kamu lihat didalam gambar itu?
-          Jawapan murid :
1.       Gelas
2.       Kotak
3.       Bola
4.       Topi harijadi


BBM
Gambar


Langkah 1

Menamakan bentuk 3D


Menunjukkan bongkah-bongkah 3 Dimensi.
-          Guru meminta murid menunjukkan bentuk bongkah yang menyerupai gambar yang telah dicantumkan tadi.
-          Contoh : bola – sfera, topi harijadi – kon, kotak – kuboid, gelas – silinder.

BBM
Set bentuk 3D

Langkah 2

Menamakan bentuk 3D
( Aktiviti kumpulan )

Murid diminta membentuk kumpulan
( empat orang )
-          Guru mengedarkan bentuk 3D satu persatu kepada setiap kumpulan sambil menperkenalkannya.
-          Murid diminta memegang dan memerhati setiap satunya.
-          Guru melekatkan kad imbasan nama bentuk 3D tersebut pada papan putih.
-          Murid diminta menyebut dan mengeja dengan betul.


BBM
Set bentuk 3D
Kad imbasan

Langkah 3
Menamakan bentuk 3D
( Latih Tubi )

Aktiviti individu
-          Guru mengedarkan papan tulis dan pen marker kepada setiap murid.
-          Guru menunjukkan sebuah bentuk 3D, murid diminta menyebut dan menuliskan nama bentuk tersebut pada papan tulis.
-          Guru dan murid menyemak jawapan.


BBM
Papan tulis
Pen marker

Penutup


Menamakan bentuk 3D
( Menyebut semula nama-nama bentuk 3D )Guru meminta murid mendengar lagu bongkah dan menyebut semula nama-nama 3D secara beramai-ramai.
-          Sfera
-          Kon
-          Silinder
-          Kubus
-          Kuboid
-          Piramid
Guru memberikan lembaran kerja bagi murid membuat latihan dirumah.


BBM
Set bentuk 3D
Lembaran kerja
Lembaran kerja
Nama :__________________                                                                                                  Tarikh :__________
Tahun :___________                                                                                                                    Hari :___________
Saya boleh mengenal dan menamakan bentuk 3D

Bentuk 3 D

Lukiskan objek yang sama bentuknya.


               Kubus
                            
   Kuboid


                Silinder 
                         Kon


 Piramid       Sfera